,

EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ OLUMLUDUR AMA TAZMİNAT YANSITMA ORANLARI DA YÜKSELTİLMELİDİR

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası detaylarını açıkladığı 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Bütün memurların ek gösterge rakamlarının 600 puan artırılacağı ve hali hazırda ek göstergesi 3000 olan tüm kamu çalışanlarının 3600’e yükseltileceği, hiyerarşik dengenin korunacağı, yardımcı hizmetlilere de ek gösterge verileceği ve idareci konumundaki personelin ek gösterge rakamlarının düzenleneceği yönündeki açıklaması taleplerimizin karşılık bulduğunu göstermektedir” diyen Genel Başkan Kahveci, “Memurların ek gösterge ve emeklilik sorunlarının tamamen çözülmesi için ek göstergesi 3600’ün altında kalan personelin tazminat yansıtma oranları mutlak surette yeniden ele alınmalı ve yükseltilmelidir” dedi.

Genel Başkan Önder Kahveci değerlendirmesinde şu satırlara yer verdi;

“Hatırlanacağı üzere 2018’de gerçekleştirilen seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğretmen, polis, hemşire ve imamların ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltileceğini ifade etmişti. 

Türkiye Kamu-Sen olarak bizler de başından beri ek gösterge konusunun bütün memurların uzun yıllardan gelen beklentisi olduğunu ve yalnızca belli meslek grupları için değil bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini ifade etmiştik.  

Kamu görevlilerinin emeklilik sorunlarının başında ek gösterge uygulamasının eksikliğinden kaynaklı sorunların geldiğini özellikle vurguladık. Hazırladığımız kanun teklifi ile soruna bütüncül bir çözüm sunduk.  

Ek gösterge rakamlarının hiyerarşik düzene göre yeniden belirlenmesi, ek gösterge alamayan yardımcı hizmetli personelin de bu uygulamadan faydalanması, emekli maaşları için son derece önemli bir maaş unsuru olan ek gösterge rakamlarının bütün memurlar için 800 puan artırılması ve ek gösterge artışının genele yayılması konularını ısrarla dile getirdik. 

Gelinen noktada Sayın Cumhurbaşkanının bütün memurların ek gösterge rakamlarının 600 puan artırılacağı ve hali hazırda ek göstergesi 3000 olan tüm kamu çalışanlarının 3600’e yükseltileceği, hiyerarşik dengenin korunacağı, yardımcı hizmetlilere de ek gösterge verileceği ve idareci konumundaki personelin ek gösterge rakamlarının düzenleneceği yönündeki açıklaması taleplerimizin karşılık bulduğunu göstermektedir. 

Yapılacak düzenlemenin detayları tam olarak belli olmasa da açıklamalardan, ek göstergeye bağlı tazminat yansıtma oranlarının değiştirilmeyeceği sonucu çıkmaktadır. Bu durum, ek göstergesi 3000’den 3600’e yükselecek olan personelin sorunlarını çözse de ek gösterge rakamı 3600’ün altındaki memurlar aleyhine var olan dengesizliği azaltmayacaktır. 

Memurların ek gösterge ve emeklilik sorunlarının tamamen çözülmesi için ek göstergesi 3600’ün altında kalan personelin tazminat yansıtma oranları mutlak surette yeniden ele alınmalı ve yükseltilmelidir. 

Ek gösterge konusunda ortaya koyduğumuz sorunun kamu çalışanlarının gündeminden bütünüyle çıkması için düzenleme TBMM gündemine geldiğinde tazminat yansıtma oranlarının da düzeltilmesi konusunda girişimlerde bulunacağımız bilinmelidir”