,

ŞUBAT AYINDA AİLENİN HARCAMASI 773 LİRA YÜKSELDİ, ENFLASYONDA AYLIK MAHSUPLAŞMA ŞART OLDU

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2022 Şubat ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı.


Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Şubat 2022 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 5.878,17 TL olarak hesaplandı. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 12.671,58 lira olarak belirlendi.

Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre 773,58 TL, %6,5 oranında arttığını gösterdi.

Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre 248,97 TL, %5,62 oranında yükseldi ve 4.682,37 lira olarak hesaplandı.

Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise şubat ayında 4.4479,69 lira olarak tahmin edildi.

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Şubat 2022 verilerine göre günlük 104,266 lira olduğu belirlendi.

Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 3.127,98 lira oldu. Şubat 2022 itibari ile ortalama 6.285,60 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının %49,76’sını oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 1.351,71 lira olarak belirlenen kira gideri ise Şubat 2022 ortalama maaşının %21,60’ına denk geldi.

Buna göre bir memur, ortalama maaşının %71,36’sını yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı.

Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının %28,64’ü kalmıştır. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Şubat 2022 maaşından geriye yalnızca 1.800,20 TL kaldı. 

KAHVECİ: ENFLASYON FARKI AYLIK OLARAK MAAŞLARA YANSITILMALIDIR

Şubat ayı asgari geçim sonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci;

“Şubat ayı asgari geçim endeksi rakamlarına bakıldığında bir önceki aya göre dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin %6,5 çalışan tek kişinin açlık sınırının ise bir önceki aya göre %5,62 oranında ciddi bir yükseliş yaşadığını görmekteyiz. 

Bir ailenin aylık harcamaları yalnızca geçtiğimiz ay 773,5 lira arttı. Kamu görevlilerimize yapılacak yıllık zam oranını dahi aşan bir enflasyonla karşı karşıya kaldığımız bir dönemde uzun süreden beridir ısrarla vurguladığımız ek zam ve refah payı talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz. 

Ne yazık ki artık yüksek enflasyon hayatımızın bir parçası haline gelmeye başladı. Bu şartlar altında aylık gerçekleşen enflasyon rakamları yıllık olarak yapılması planlanan maaş artışlarından bile fazla olabiliyor. Bu yılın tamamı için memur ve emekli maaşlarına kümülatif olarak %15 zam yapılması kararlaştırıldı ama iki ayda gerçekleşen enflasyon %16,4 oldu. Yani daha maaş zammına 4 ay varken memur ve emekliler henüz almadığı zammın bile gerisine düştü. 

Bu durum mutlak surette telafi edilmelidir. Enflasyonun ciddi artış yaşadığı bu dönemde mağduriyeti gidermek için yılın altıncı ayını beklemeden her ay ortaya çıkan enflasyon farkının maaşlara yansıtılması ve aylık olarak mahsuplaşılması yönündeki talebimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Yılın ikinci ayında maaşlarımızdaki erime devam ederken, Türkiye Kamu-Sen olarak ek zam, refah payı ve aylık mahsuplaşmanın yaşanan bu erimeye bir nebze olsun dur diyeceğine inanıyor, taleplerimizin acilen hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılması çağrımızı yineliyorum.