,

DEPREM

DEPREM…

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan’da peşpeşe meydana gelen depremler, yüksek şiddetleri dolayısıyla da bölgede büyük yıkıma yol açmış, can kayıplarımız ülkemizde büyük üzüntüye sebep olmuştur. 

Felaket bununla da kalmamıştır, olumsuz hava koşulları ile normal deprem mertebesinde süregelen artçı depremler ve bağımsız depremler toplumda tedirginliğin halen daha devam etmesine sebep olmaktadır. Bunun yanısıra afet illerinde canlarını kurtarabilen vatandaşlarımızın da devletimiz tarafından inşa edilecek kalıcı konutlar bitene kadar barınma ve iaşe ihtiyaçları hepinizin malumudur. Bugün halihazırda çadırkent ve prefabrik yapı ihtiyacı da milletçe, devletçe karşılanmaya çalışılmaktadır.

Dünyadaki ekonomi ve finans çevreleri dahi yaşanan yıkımın boyutları, yarattığı ekonomik kayıplar ile ilgili tespitler yapmakta, bilim çevreleri yaşanan depremin yakın tarihte görülmemiş şiddette olduğunu ifade etmektedir. Ülkemizde ise yaşanan göç dalgası ve sosyal tahribat tüm boyutlarıyla tespit edilmeye, yaralar sarılmaya çalışılmaktadır.

İzah etmeye çalıştığımız afet tablosunun yanında da yüreklerimizi ısıtan durumlar da elbette olmuştur. Ülkemizin her kesiminden afetzede kardeşlerimiz için yardımlar çıkarılmış, yardım malzemeleri ile dolu tırlarla yollar dolup taşmış, arabasına gıda ve ihtiyaç malzemesini dolduran vatandaşlarımız bölgeye akın etmiş, vatandaşlarımız gönüllü olarak kurtarma ekiplerine dahil olmaya çalışmıştır.

Bizler de felaketin ilk anında itibaren olayı takip ederek Konfederasyonumuzun organizasyonu ve verilen görevler çerçevesinde çalışan kamu görevlilerinin durumunu yerinde görmek, deprem ile ilgili durumu incelemek üzere arkadaşlarımızla bölgede bulunduk. Gücümüzün yettiği ölçüde teşekkül edilen yardımları bölgeye gönderdik, devletimizin kurumları ile paylaştık.

Enerji, sanayi ve madencilik ile ilişkili pek çok Kurumumuzun da afetin ilk anından itibaren faaliyetlerini gerek basında gerekse de yerinde gözlemleme şansını bulduk. Makine parkını ve portatif imkanlarını bölgeye yönlendiren ve halen enkaz kaldırma faaliyetlerini faal yürüten DSİ, elektrik üretimini sürdürmeye, iletimini, dağıtımını sağlıklı biçimde sağlamaya çalışan, teçhizat ve kurtarma ekipleri çıkaran Enerji Bakanlığına bağlı Kurumlarımızı gözlemledik. Hatta TKİ, TTK bünyesinde teşkil edilmiş deneyimli kurtarma ekiplerinin enkazlardaki performanslarından da yazılı görsel basında övgüyle bahsedildi.

Bu vesile ile, sahada çalışan görevli yada gönüllü bu isimsiz kahramanlarımıza yüreklerini ve gönüllerini ortaya koydukları, bu vahim hadisede bir nebze de olsa toplumun içini ısıttıkları için teşekkür etmek istiyoruz.

Türk milleti olarak tarih boyunca yaşadığımız her yıkımın her çöküntünün ardından dimdik ayağa kalkmayı başarmış bir milletiz. Deprem sonrası vatandaşımızın dayanışmasını, Devletimizin yürüttüğü çalışmaları ve projeleri gördükçe, bu yıkımın ardından da ayağa kalkacağımıza, eski günlere yakın zamanda döneceğimize inanıyorum. Yeter ki inanalım, gayret edelim.

Yaşanan felaketlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza, arkadaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara şifalar diliyorum. Allah milletimize bir daha böyle felaketler yaşatmasın.