,

TÜRK MİLLETİNİN TARİHİ, ŞAN, ŞEREF VE ÖVÜNÇLERLE DOLUDUR

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sözde soykırım yalanını TBMM gündemine taşımak isteyen sözde milletvekilini sert bir dille eleştirdi.

“Türk milleti tarih boyunca soykırım suçu işlemeyen tek millettir” diyen Genel Başkan Kahveci, " Yüzyıllık bir yalanı allayıp pullayıp Millet Meclisimize sunmaya cüret eden  bu şahıs mutlak surette tarihte ve körelmemiş vicdanlarda hak ettiği karşılığı bulacaktır” dedi.

Genel Başkan Önder Kahveci;

“HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması ve Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi.

Türkiye sınırları içinde hem de milletin vekili sıfatını taşıyan bu zatın tarihi gerçeklerden uzak, akılla bağdaşmayan bu girişimini şiddetle kınıyoruz. 

Türk milleti tarih boyunca soykırım suçu işlemeyen tek millettir. Yüzyıllar boyunca hüküm sürdüğü topraklarda bütün milletler ve bütün kültürler varlığını sürdürmüş,  adaleti ve hakkaniyeti ile tüm mazlum milletlerin umudu olmuştur. Afrika'dan Avrupa içlerine, Uzak Asya'dan Kafkasya'ya kadar Türklerin hüküm sürdüğü, bugün üzerinde onlarca devletin kurulduğu ve sayısız  milletin yaşadığı coğrafyada yalnızca Ermenilerin soykırıma uğradığını iddia ediyor olması da özellikle dikkate değerdir. 

Batı'nın milletimizden intikam alma vesilesi,  yüzyıllarca dünyanın dört bir yanında sürdürdüğü soykırımlara suç ortağı arama gayreti ile ortaya attığı bu asılsız iftiralara, bu topraklarda yaşayan insanların da katılması asla kabul edilemez. Milletin vekili olma payesini elde etmiş bu zatın ülkemizdeki huzur ortamını bulandırmaya ve Türk milletine husumet beslediği için içi boş tezleri savunan odaklara göz kırpmaya yönelik olarak gündeme taşıdığı bu iftira, adil ve tarafsız gönüllerde ve kamu vicdanında asla karşılık bulamayacaktır. 

Tarih,  bir takım mahfillerin siyasi emelleri uğruna eğip bükebilecekleri bir oyuncak değildir. Tarih,  tarihçilere ve belgelere bırakıldığında gerçekler mutlaka gün yüzüne çıkacaktır. Yüzyıllık bir yalanı allayıp pullayıp Millet Meclisimize sunmaya cüret eden  bu şahıs mutlak surette tarihte ve körelmemiş vicdanlarda hak ettiği karşılığı bulacaktır. Türk milletinin şanlı tarihi, gurur ve övünç kaynağımız olarak sonsuza dek kirlenmiş ve kokuşmuş milletlerin tarihi yanında insanlığın rehberi olmaya devam edecektir.