,

EK GÖSTERGEDE ADALET SAĞLANMALI, BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENMELİDİR

Malumunuz son yasama dönemi hızlı bir gündemle kapandı ve Ek gösterge düzenlemesiyle ilgili kamuoyuyla da paylaşılan düzenleme TBMM’den geçerek yasalaştı.

Önceden beri söylediğimiz üzere, bu yapılan düzenleme Enerji, Sanayi ve Madencilik hizmet kolumuzda çalışan yardımcı hizmetler sınıfı haricindeki arkadaşlarımıza hiçbir fayda sağlamamıştır. Yüzde 55, yüzde 85 ve yüzde 145 tazminat yansıtma oranına sahip çalışanlarımızın ek göstergelerinin 600 puan artmış olması, onları bir üst kademeye taşımamış-arkadaşlarımız aynı yerlerinde kalmışlardır.

Yapılan düzenlemenin detaylarının görüşüldüğü toplantılara katılan tarafların ne istediği, ne müzakerelerde bulunduğu hakkında malumat sahibi olmasak da çıkan sonuç ortadadır.

Tasarı TBMM’ne geldiğinde yaptığımız girişimlerde bir iki istisna dışında sonuç alınamamış, taleplerimiz yeni yasama dönemine kalmıştır.

Yapılan düzenlemede 3600 ek göstergeden faydalandırılan ve emeklilikte fayda sağlayan unvan ve meslekler gözönüne alınarak; biz de birinci dereceye düşebilen tüm memurların 3600 ek gösterge alması, 3600’ün altında yer alan kademelerde tazminat yansıtma oranlarının artırılması ve lise mezunlarının da emekliliklerinde artış yapılması gibi taleplerle geleceğiz.

Bugün gündemdeki yerini koruyan Banka Promosyonları konusuna gelirsek; en başından beri Sendikamız değişen ekonomik koşullar çerçevesinde güncelleme yapılması için Kurumlarımıza yazılı olarak başvurarak ve de görüşmeler yaparak girişimlerde bulunmaktaydı. Bu talebimiz çalışanlarımızdan da haklı olarak destek bulmuştur.  

Bugün sözleşmelerini iptal edip yeniden ihaleye çıkan yada sözleşmelerini yenileyen Kurumların olması bizim taleplerimizin ne kadar doğru ve yerinde olduğunu ortaya koymaktadır.

Kurumlarımız da artık bu noktada adımlar atmaya başlamıştır, Sendika olarak bizler de arkadaşlarımızla birlikte konuyu titizlikle ve ciddiyetle takip etmekteyiz. 

Sözleşmeli çalışanlara kadro verilmesi, EYT gibi konular da önümüzdeki günlerde gündemimizde olacaktır. Çalışanları da ısrarla haklarına sahip çıkmaları, daha fazla hak kaybına müsaade etmemeleri adına Sendikamıza üye olmaya çağırıyorum.