,

YENİ DÖNEME DAİR

Kamu çalışanlarının hak mücadelesinde Türk Enerji Sendikasına inanmış, gönül vermiş kıymetli arkadaşlarımız.

Enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolunda yıllardır yılmadan bıkmadan usanmadan çalışanlarımızın meselelerini kendi meselesi kabul eden, çalışanlarımızın sevinciyle sevinen, kederiyle kederlenen Sendikamızın bir Genel Kurulunu daha geride bıraktık.

Arkadaşlarımızla beraber yeni bir yönetimle ve birlik beraberliği esas alan yeni bir yönetim anlayışıyla karşınızdayız.

Şimdi zaman; kaybedileni kazanma, ulaşılamayana ulaşma, mücadeleyi sürdürme zamanıdır. Herkesin de bildiği üzere Kurumlar salt kişilerle baki olmaz, aidiyet duygusu olan insanların itimatla yoğrulmuş karşılıklı hissiyatları ile baki olur.

Bizim arkadaşlarımızdan yegane beklentimiz, varlığını Hak ve hakkaniyet kavramları üzerine kuran ve logosundaki köklü çınar gibi duran konfederasyonumuz Türkiye Kamu-Sen’in kamu çalışanlarının güven kapısı olduğunu unutmamaları ve ümitsizlik kelimesini sözlükten çıkartmaları olacaktır.

Sendikacılık; sürekli çalışan bir mekanizmadır ki, kamu kurumlarımız çalışır halde olduğu sürece sendika ve sendikacılık da işler olmak durumundadır. Bu noktada; bizlerden şube başkanlarımıza ve temsilcilerimize dek uzanan teşkilat yelpazesinde zaafiyet ve atalet göstermeden sabırla ve azimle sahada üyelerimiz ve çalışanlarımız için mücadele etmek durumundayız.

Geçtiğimiz yıllarda iş barışının iyiden iyiye ortadan kalktığı bir dönemde dahi sendikal hak mücadelesinden vazgeçmeyen, Toplu Satış Sözleşmelerine karşılık haktan yana duruş sergileyemeye devam eden üyelerimiz ile bugün sosyo-ekonomik kayıplarımız ve sebeplerini görerek Türk Enerji-Sen’e üye olmuş yeni üyelerimize de saygılar sunuyorum.

Zafer muhakkak sabredenlerin ve mücadele edenlerin olacaktır.