,

EK GÖSTERGEDE SONA YAKLAŞILIRKEN

EK GÖSTERGEDE SONA YAKLAŞILIRKEN

Değerli Çalışanlar,

Bildiğiniz üzere ek gösterge düzenlemesi konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bir çalışma yürütülüyor ve bu çalışma ilgili sendika ile Bakanlık yetkilileri arasında bir süredir karşılıklı görüşülüyor.

Son günlerde de bu çalışma tamamlanmaya yaklaştığından dolayı bazı hususları açıklamak gereği hasıl olmuştur.

Basından duyulduğu üzere belli meslek gruplarına 3600 ek gösterge verileceğinden bahsedilirken sayısı pek fazla olmayan bazı mesleklerden hiç bahsedilmemektedir.

Burada konuşulması gereken husus; sadece bazı gruplarının ek göstergelerinin 3600’e çıkarılacağı mıdır, yoksa bu düzenleme yapılırken kamudaki dengeyi gözeterek ek göstergeleri 3600’e çıkacak meslekler dışında her meslek grubuna da belli miktarda bir artış olması gerekip gerekmediği midir?

Bizim hizmet kolumuzda enerji, sanayi ve madencilik alanlarında çalışan arkadaşlarımızın çoğunluğunun teknik ve idari hizmetler personellerinden oluştuğunu bilerek bu konuya dikkat çekiyorum.

Konfederasyonumuz Türkiye Kamu-Sen’in 2018 yılında yapmış olduğu ve Türkiye Büyük Millet Meclisine de sunulan teklifte her meslek grubunun ek göstergesinin artırılması yer almaktadır. Sadece bu teklifte değil, daha önceki yıllardan bugüne Toplu Sözleşme Taleplerimiz arasında da ek gösterge artış talebimiz aynı şekilde yer almaktadır. 

Ek gösterge olarak, şef ve müdürlerin 3800’e, mühendislerin 4400’e, teknikerlerin ve üniversite mezunu idari personelin 3000’e, teknisyenlerin ve yardımcı hizmetler sınıfındaki çalışanların ise 2400’e çıkarılması yapılan çalışmada yer almaktadır.

Biz, kamuda sayısı kıyasla çok olmayan TH, GİH ve YH sınıflarındaki arkadaşlarımızın ek göstergelerinde yapılacak 800 puanlık artışların ve emekliliğe esas kesinti oranlarında yapılacak artışların kamu maliyesine de çok külfet getirmeyeceğini, arkadaşlarımızın çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamalarına bir nebze katkı sunacağını düşünmekteyiz.

Bakanlık ile ek gösterge görüşmelerini sürdüren Sendika temsilcilerinin de bu hususları dikkate alarak; çalışma barışını gözeteceğini, hizmet kolumuzdaki çalışanları yok sayacak bir düzenlemeye imza atamayacaklarını ümit etmekle beraber, geçmişte haklarımız noktasında yaşananları da bildiğimizden dolayı süreci titizlikle takip ediyoruz. Zira, Ek Gösterge düzenlemesi için görüşmeler başlamadan önce de Türkiye Kamu-Sen olarak Cumhurbaşkanımız ziyaret edilmiş ve kapsamlı bir çalışma kendisine aktarılmıştı. 

Nitekim çalışma adaletini, dengeleri bozacak bir uygulamanın yukarıda ünvanlarını saydığımız arkadaşlarımızı yok saymak anlamına geleceğini düşünüyoruz.

Şunu özellikle ifade etmek isterim ki; her zaman “İlkemiz Önce Ülkemiz” diyen Türk Enerji-Sen olarak sizlerin hakkını korumak noktasında, haksızlıkları dile getirmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz.