,

TSE ÇALIŞANLARIMIZA HUSUSİ PASAPORT HAKKINI ALDIK

TSE çalışanlarına yıllardır verilmeyen “Hususi Pasaport” hakkı Sendikamızın sürdürdüğü hukuk mücadelesi neticesinde, mahkeme kararıyla nihayete ermiştir.

Bilindiği üzere Sendikamız konu ile ilgili daha önce TBMM’de yasal değişiklik için girişimlerde bulunmuş, ancak müspet sonuç alınamaması üzerine konuyu yargıya taşıma kararı almıştı. 

Ankara 5. İdare mahkemesine açılan dava müspet olarak neticelenmiş bulunmaktadır.

Görülen davada İdare Mahkemesi tarafından 5682 sayılı Pasaport Kanununda belirtilen devlet memurları ve diğer Kamu Görevlileri ifadesine istinaden TSE çalışanlarının “Diğer Kamu görevlileri” olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek TSE çalışanlarının hususi pasaport almalarının önündeki engeli oybirliği ile kaldırmıştır. 

TSE çalışanları hususi pasaport (yeşil pasaport) hakkına kavuşmuştur

Hayırlı olmasını diliyoruz.