,

Başkanlar Kurulu Toplantımızı Gerçekleştirildi

Sendikamızın Başkanlar Kurulu Toplantısı 18-19 Mart 2022 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

Sendikamızın Başkanlar Kurulu Toplantısı 18-19 Mart 2022 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. 

Yaşanan zor hava koşullarında Ülkemizin dört bir yanından gelen Şube Başkanlarımızla 

sendikal gelişmeler paylaşılarak, Şubelerimize bağlı Kurumlarımızda yaşanan sorunlar ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulunuldu. 

3600 Ek Gösterge düzenlemesi, Sözleşmeli çalışanlara kadro, Çalışanların enflasyona ezilmesi sorunu, Kamuda liyakat ve mobbing gibi konular başta olmak üzere hizmet kolumuzda yaşanan sorunlar masaya yatırıldı. 

Toplantının sonunda konuşan Genel Başkan Şuayip Deniz DEMİR:

-3600 ek gösterge düzenlemesinin idari personelden teknik personele tüm personeli kapsaması gerektiğini,

-Önümüzdeki aylarda  gündeme gelecek Sözleşmeli çalışanlara kadro çalışmasında 4C'den 4B'li olmuş calışanların da tam olarak faydalanması, mesleki unvanları dahil tüm haklardan faydalanacakları bir düzenlemenin zaruri olduğunu,

-Memur çalışanların yıllardır süren hak kayıplarının sona ermesi için Türk Enerji-Sen'in kurumlarımızda yetkili olması gerektiğini,

vurgulamıştır.

Başkanlar Kurulu Toplantımızı Gerçekleştirildi
Başkanlar Kurulu Toplantımızı Gerçekleştirildi
Başkanlar Kurulu Toplantımızı Gerçekleştirildi