,

ANT BAŞKANLIĞI ÇALIŞANLARININ DEPREM TAZMİNATLARI ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ YAZILI TALEPTE BULUNDUK

06/02/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle söz konusu depremlerden etkilenen yerlerde kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ödenmesine ilişkin 7267 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun hükmünde kararname ve diğer mevzuat uyarınca sözleşmeli çalışan personele ve diğer personele 06/02/2023 tarihinden itibaren 6 ay süreyle 2.059,99 TL tazminat ve 2 kat fazla çalışma ücretinin ödeneceği belirtilmiştir. ANT Başkanlığı Doğu Bölge Müdürlüğüne bağlı çalışan personele tazminat ve fazla mesai ücreti ödemelerinde problemler yaşandığı, Kararnamede belirtilen fiili çalışma ifadesinin yorumundan dolayı eksik ödemeler yapıldığı tespit edilmiştir.
Buna göre deprem akabinde 15/02/2023 tarih ve 32105 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2023/5 Sayılı Genelgede belirtildiği üzere “Bu Genelge kapsamında idari izinli sayılanlar istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilirler, bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulur.“ ifadesi gereği idari izinli sayılan personelin görevlerini fiilen yerine getirmiş olarak değerlendirilerek tazminatlarının ve fazla çalışma ücretlerinin kesinti yapılmadan ödenmesini yazılı olarak talep ettik.