,

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ EKSİK OLMUŞTUR

                          3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ EKSİK OLMUŞTUR

Türkiye Büyük Millet meclisinde 1 Temmuzda kabul edilen 7417 sayılı torba yasanın, 5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı resmi gazetede yayımlanmasıyla 3600 Ek gösterge düzenlemesi yürürlüğe girdi. 

Konu uzun süredir Kamuoyunun gündeminde olduğundan memurlarda büyük beklenti oluştu.

Çıkan neticeden, 3600 ek gösterge alan unvanlar ve meslek gurupları ziyadesiyle memnun,Ancak alamayanlarda şikâyet had safhada,

Yapılan düzenleme ile öncelikle birinci dereceye gelmiş olmak şartıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu tüm sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltildi.

Ayrıca avukat, kariyer uzmanı, müdür ve müdür yardımcıları ile bekçi, uzman jandarma ve uzman erbaş gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek gruplarının da 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanmaları sağlandı.

Sağlandı sağlanmasına ama alamayanlar açısından adaletsiz bir durum oluştu. 

Bilindiği üzere Ek gösterge uygulaması Memurların, kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenmektedir. 

Bazı meslek gruplarında 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu olanların ek göstergesi 3600 olurken diğer meslek gruplarının aynı haklardan faydalanmaması son derece adaletsiz olmuştur.

Düşünün ki bir babanın beş evladı var. Bunları büyütüyor, okutuyor, meslek sahibi yapıyor. Bunlardan birisi İşletme Fakültesini bitirdikten sonra DSİ’de işe başlıyor. Diğer dört çocuk ise 2 yıllık yüksekokul mezunu oluyor ve bunlardan birincisi bekçi olup Emniyet Genel Müdürlüğünde, ikincisi İslami İlimler yüksekokulunu bitirip İl müftülüğünde, üçüncüsü hemşire olarak devlet hastanesinde, dördüncüsü de elektrik teknikeri olup EÜAŞ genel müdürlüğünde çalışmaya başlıyorlar. 

Zaman geçiyor bir Ek gösterge düzenlemesi yapılıyor. Bunlardan bekçi olana, hemşire olana ve müftülükte çalışana 3600 ek gösterge verilirken 4 yıllık İşletme fakültesi mezunu DSİ çalışanına ve Elektrik Teknikeri EÜAŞ çalışanına 2800 ek gösterge veriliyor. 

Bu uygulamanın adil olduğunu bu babaya anlatamayız.

Çalışanlara da anlatamayız.

Yapılan düzenlemeyle 3600 ek gösterge almaya başlayanların sayısını düşündüğümüzde alamayan yüksekokul ve fakülte mezunlarının sayısının çok daha az olduğu aşikârdır. 

Bu nedenle yüksekokul ve fakülte mezunu olup 1. Dereceye gelen bütün devlet memurlarına 3600 Ek gösterge verilmeli, eksiklik tamamlanmalıdır.

Kardeşler arasında Adalet sağlanmalıdır.

Hz. Ali’nin dediği gibi; “ Devletin dini Adalettir.”