,

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ GÖRÜNTÜLÜ TOPLANTI İLE DEĞERLENDİRİLDİ

Toplu Sözleşme sonrası Genel Başkanımız Şuayip Deniz Demir, Genel Merkez Yönetiminin de katılımıyla videokonferans ile Şube Başkanlarımızla süreci değerlendirdi.

Genel Başkanımız yapılan görüşmede Toplu Sözleşme sürecinin sağlıklı gerçekleşmediğini, yapılan genel toplantılarda yüzdelik zamma ek refah payı, 8 bin liralık ilave ek ödemenin maaşa giydirilmesi, kira yardımı, nakit yemek yardımı, aile yardımı, yhs sınıfının kaldırılması, mühendis ve avukatların özlük hakları, ek gösterge düzenlemesindeki eksikliklerin giderilmesi, çalışana bayram ikramiyesi gibi ana taleplerin müzakere edilmediğini, Türkiye Kamu-Sen’in de buna tepki olarak masadan çekildiğini ve buna bağlı olarak detayları da Şube Başkanları ile paylaştı.

Enerji hizmet kolumuzda idari çalışanların ek ödeme oranı ve özel hizmet tazminatlarının katlı olarak artırılması, mühendislere 200 puan ek ödeme yanısıra teknik sorumluluk zammı gibi kalemler, avukatlara ek ödeme artışı, kurumlara has ödeme ve tazminatlara iyileştirme gibi pek çok taleplerimizin yetkili sendikanın yaptığı görüşme ve pazarlıklarda karşılık bulması bir yana dikkate alınmayacak derecede yapılan iyileştirmelerin talepleri karşılamadığını ifade eden Genel Başkanımız; 

Toplu Sözleşmede yaşanan kısır döngü ve açmazın çalışanların teveccühünde yetkili sendika tercihleri ile ilgili bir konu olduğunu ve yetki alınmadan köklü kazanımlar sağlamanın bu şekilde mümkün olmadığını, mevcut tek imzalı toplu sözleşme sürecinin masadaki diğer sendikalara bir yaptırım gücü sağlamadığından dolayı sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Türkiye Kamu-Sen’in toplu sözleşme ana taleplerinde kamuda çalışan mühendis ve teknik çalışanlar ile avukatlara ciddi taleplerde bulunduğuna da değinen Genel Başkanımız, bunun Türkiye’nin ikinci büyük konfederasyonu marifetiyle dile getirilmesinin önemli olduğunu ve Türkiye Kamu-Sen’in maaş adaletsizliğinde çalışanın sorunlarına duyarlılık noktasında farkını ortaya koyduğunu, bu meseleler çözülene kadar Sendika olarak mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Şube Başkanlarımızın süreç ile ilgili görüşlerinin de dinlenmesiyle değerlendirme toplantısı sona erdi.

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ GÖRÜNTÜLÜ TOPLANTI İLE DEĞERLENDİRİLDİ
TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ GÖRÜNTÜLÜ TOPLANTI İLE DEĞERLENDİRİLDİ