,

TSE ÇALIŞANLARININ YEŞİL PASAPORT TALEBİNİ YARGIYA TAŞIDIK

Türk Enerji-Sen olarak yetkili olduğumuz Türk Standartları Enstitüsü Kurumumuzda çalışanlarımız kamu görevlisi olmalarına karşın 657 sayılı kanuna tabi çalışanlarımızın yararlandığı hususi pasaport hakkından istifade edememektedir.

Konu ile ilgili Sendika olarak gerek Kurumla yaptığımız, gerekse de yasal düzenleme adına TBMM’de yaptığımız görüşmelerden ve taleplerden bu zamana kadar bir netice maalesef alınamamıştır. 

Sendikamız TSE çalışanlarına hususi pasaport verilmesi konusunu İdari Yargıya taşımıştır.

Türk Enerji-Sen olarak, çalışanlarımızın mali ve özlük hakları için mücadele etmeye devam ediyoruz.