,

4/C ÇİLESİ BİTMİYOR

                                                   4/C ÇİLESİ BİTMİYOR

TBMM de kabul edilen; “Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7433 sayılı Kanun”, 26 Ocak 2023 tarih ve 32085 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan düzenlemeyle Kamuda farklı statülerde çalışan 458 bin 615 sözleşmeli personele kadro verileceği öngörülmektedir.

Uzun süredir mücadelesini verdiğimiz Sözleşmeliye Kadro Kanununun çıkmış olması ziyadesiyle memnuniyet vericidir. Emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. 

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi, Hizmet kolumuzda genel olarak memnuniyetle karşılanmıştır ve çoğunlukla üyelerimizin kanundan faydalanacağı gözlemlenmektedir.

Keşke 4/C den 4/B ye geçen personele de unvanları verilse ne kadar güzel olur.

Bu üyelerimiz; 4/C li olarak kurumlara atandıkları zaman ücretleri çok düşmüştü. 

Diyebilirsiniz ki kendileri tercih ettiler,

Doğrudur, tercihi kendileri yaptı. Ancak atandıkları yeni kurumlarında mesleklerine, unvanlarına göre kendilerine tevdi edilen işleri itirazsız yaptılar,

Memurluksa memurluk; ambar memurluğundan mutemetliğe kadar,

Teknisyenler ellerinde pense tornavida görevimiz dedi koşturdular,

Teknikerler, Mühendisler proje, denetleme, kontrollük dâhil, imza yetkileri olmamasına rağmen verilen her görevi yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. 

Bu personel İlk olumsuzluğu 4/C den 4/B ye geçerken yaşadı. 2017 yılında çıkan 696 sayılı KHK ile haklarına kavuşmayı beklerken 657 sayılı DMK’ya eklenen geçici 43.madde ile hayal kırıklığı yaşadılar.

Adı 4/B oldu ama hiç bir şey değişmedi.

İkinci hayal kırıklığı yaşanmasın.

7433 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile İdari Büro görevlilerinin Genel İdari Hizmetler sınıfına, İdari destek görevlilerinin ise Yardımcı Hizmetler sınıfına atanacakları konuşulmaktadır. 

Böyle yapılması durumunda ikinci hayal kırıklığı yaşanacaktır.

“4/C li personelin” Özelleştirilen kurumlardan atanırken atama yazılarında teknisyen, tekniker, mühendis gibi mezuniyetleri belirtilmişti. Nitekim yukarıda da bahsettiğim şekilde atandıkları kurumlarında bu işleri yapmaya devam ediyorlar.

Temennimiz ve talebimiz; destek personelinin memur olarak, teknisyen, tekniker ve mühendislerinde kadrolarına atanmalarıdır.

Çünkü yaptıkları işler budur. Kurumun her türlü elektrik arızasını yapan teknisyeni hizmetli kadrosuna atamak haksızlıktır. Atanacak kadroları ile yapmakta oldukları görevlerine devam edemeyecekleri için Kurumların çalışma düzeni de bozulacaktır. Bütün bu gerekçelerin dikkate alınacağını ümit ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanım 4/C liler sizden müjde bekliyor. Yetkinizi kullanmanızı bekliyoruz.

4/C linin çilesi bitsin, hakkı teslim edilsin.